הדמיות הפרויקט

 • שוק סיטוני לישראלפרויקט סקר המחירים

  חברת שוק סיטוני לישראל שהינה זרוע ביצוע של משרד החקלאות ופיתוח הכפר, יוצאת בשיתוף עם משרד החקלאות, במכרז לביצוע איסוף, עיבוד ופרסום של מחירי הפירות והירקות בשוק הסיטוני בצריפין ובמקטע החקלאי. מטרת המכרז הינה הפקת מחירון יומי מעודכן ומהימן של המחירים הסיטונאים של ירקות ופירות המשקפים את העסקאות שנעשו בשוק הסיטוני. הסקר יאפשר למגדל, לסיטונאי, לקמעונאי ולצרכן לדעת מידי יום את המחירים הסיטונאים האמתיים, שנמכרו הירקות והפירות בשוק וכל זאת תוך הנגשת הסקר לכלל הציבור.

  הרעיון העומד בבסיס הדברים הוא שתיבחר חברת סקרים מובילה ובלתי תלויה, אשר אף עליה תתבצע בקרת איכות בלתי תלויה, לכל אורך פעילותה השוטפת. חברת הסקרים תידרש לבנות מתודולוגיית איסוף אשר תעמוד בקריטריונים סטטיסטיים ופעילותה ותוצריה יבחנו במהלך תקופת עבודתה.

  קרא עוד...

 • שוק סיטוני לישראלתכנון מפורט

  חברת השוק הסיטוני בחרה בחברת "אורבך הלוי" כחברה המתכננת לביצוע תכנון מפורט כולל, לפרויקט השוק הסיטוני בצומת מסוביםעם גידול העיר תל אביב החליטה ממשלת ישראל להעתיק את השוק הסיטוני של מטרופולין גוש דן, אל מחוץ לתחום העירוני הצפוף של מרכז העיר.

  נבחנו חלופות שונות למיקום חדש עבור המתחם, שיענה על צרכי תיפעול, יחידות שטח ותנועה של שוק סיטוני מודרני. נבחנו שיקולי הגעה וגישה, מרכזיות, עתודות השטח הנדרש וצרכי תמך שיאפשרו לשוק להוות מרכז פעילות ורווח בעתיד.השוק הינו אלמנט חשוב בכלכלת אזור המרכז בפרט ובכלכלה הישראלית כולה.
  המתחם כולו הינו בעל נראות מכביש מס' 4 ומהכבישים האחרים העוטפים אותו, לפיכך מתוכנן מראה מכובד וחדשני בעיצובו עם הקפדה על שימוש בחומרי גמר המשדרים חדשנות וניקיון. כמו כן, תהיה הקפדה על שימוש בחומרי גמר עמידים אשר לא דורשים תחזוקה וחידוש תקופתיים.
 • שוק סיטוני לישראלמכרז B.O.T

  שיטת המימון שנבחרה היא מסוג BOT. פרויקט בשיטת ה- BOT יתבצע על ידי גוף פרטי, שיקבל זיכיון מהמדינה כדי לממן, לתכנן, לבנות ולהפעיל את השוק הסיטוני לתקופה קצובה. הבעלות נמצאת בידי המדינה אך במשך תקופת הזיכיון, יקבל המפעיל זכות לגבות תשלום ממשתמשי השוק הסיטוני, בהתאם לתנאים האמורים בחוזה וזאת כדי להשיב לעצמו את ההשקעה בבניית השוק ובאחזקתו וכן רווח.
   
  חברת השוק הסיטוני אחראית על גיבוש התכנים המקצועיים לרבות התקשרות עם מיטב היועצים בתחום הטכנולוגיה, האבטחה, התחזוקה, האסטרטגיה ועוד. החברה משמשת כגורם מקשר בין הסיטונאים לגורמי הממשלה ואחראית על הפקת לקחים משווקים סיטונים בעולם. חברת השוק מקדמת חשיבה חדשנית לתפעול השוק ופועלת לגיבוש תפישת אופן איסוף הנתונים ומעבר לטכנולוגיה מתקדמת.

  קרא עוד...