הדמיות הפרויקט

מכרזים

 

מס'  מכרז
תאור המכרז מועד פרסום מועד סגירה קבצי המכרז
פנייה מוקדמת לקבלת מידע  פנייה מוקדמת לקבלת מידע בדבר קיום שטח מסחר מתאים להקמת ותפעול שוק סיטוני  31.01.2017 23.02.2017מסמכי הפנייה PDF

הודעות לעיתונות PDF

תשובות והבהרות PDF

02/2015
מכרז למתן שירותי בקרה סטטיסטית ובקרת איכות 27.8.2015 20.10.2015 מסמכי המכרז PDF

תשובות והבהרות

01/2015
מכרז למתן שירותי ייעוץ וליווי תקשורתי 22.6.2015 22.7.2015 מסמכי המכרז PDF

תשובות והבהרות

02/2014  מכרז לביצוע איסוף, עיבוד ופרסום מחירי פירות וירקות בשוק הסיטוני בצריפין ובמקטע החקלאי  29.12.2014 15.02.2015 מסמכי המכרז PDF

תשובות והבהרות

הודעה 1.02.2015

הודעה 2.02.2015

הודעה 10.02.2015