מודל החישוב ומודל האיסוף

אחד מאבני הדרך להצגת מהימנות ושקיפות לציבור הרחב

החברה יצאה בשיתוף עם משרד החקלאות ופיתוח הכפר בפרויקט סקר מחירי הפירות והירקות הטריים בשוק הסיטוני בצריפין או בשמו החדש "מחירי תוצרת הארץ". זהו סקר מחירים רשמי המתפרסם בכל יום מסחר של מחירי פירות וירקות סיטוניים. הסקר נגיש לציבור הרחב, חקלאים וצרכנים, באתר האינטרנט ובאפליקציה חינמית, ויאפשר יותר שקיפות במחירי התוצרת החקלאית, ויוכל לסייע לחקלאים בקבלת תמורה הוגנת ליבולם. להערכתנו, השקיפות במחירים תגביר את התחרות ובכך תסייע בהבטחת מחירים מאוזנים והוגנים יותר לאורך שרשרת השיווק.

במחירי תוצרת הארץ קיימים כ- 160 פירות וירקות בשתי רמות איכות. מחירי תוצרת הארץ מתבססת על שיטה סטטיסטית שנבנתה על ידי חברת "דיאלוג" בהובלת הפרופ' קמיל פוקס, ונבחנה ואושרה על ידי מומחי משרד החקלאות מהחטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה. על חברת דיאלוג מתבצעת בקרה על ידי חברה חיצונית נוספת.

 

הצגת מודל החישוב ומודל האיסוף של מחירי תוצרת הארץ, הינו אחד מאבני הדרך להצגת מהימנות ושקיפות לציבור הרחב. להלן סקירת מודל האיסוף והחישוב:

 

מועדי הסקירה
איסוף הנתונים מתבצע בימי ראשון-חמישי, בין השעות 2:00-5:30 בשוק הסיטוני בצריפין.

 

צוות הסקירה
צוות הסוקרים של חברת "דיאלוג ייעוץ ארגוני מחקר והדרכה", מונה שני אחראי משמרת וארבעה סוקרים. בכל ליל סקירה הצוות מורכב מאחראי משמרת ושני סוקרים. סבב המשמרות הדינאמי, וכמו כן, העובדה שבכל ליל מסחר סוקר אחראי על סיטונאים שונים, מקיימים אי תלות בין הסוקר לסיטונאי והשפעת הסוקר על המחיר הינה אובייקטיבית.

 

אמצעי הסקירה
צוות הסקירה מצויד בטאבלטים בעלי תוכנה ייעודית אשר פותחה למטרת סקירה זו, בעזרתם מתשאלים את סיטונאי השוק על מחירי הפירות והירקות שנמכרו באותו הלילה.
מערכת המחשוב הייעודית, הינה מערכת חכמה המאפשרת, בקרת נתונים תוך כדי הקלדתם, סימון חריגים לבדיקה נוספת, השוואת המחירים למחירים של הימים הקודמים ועוד.

 

הנתונים הנאספים לסקירה
מכל סיטונאי, נאספים שלושה סוגי נתונים לכל תוצרת: 
1.    טווח המחירים המאפיין את מחירי הפריט באותו לילה.
2.    מחיר ממוצע של הפריט - על פי הערכת הסיטונאי.
3.    מחיר מהקבלות – איסוף מידע מעד 10 קבלות לכל סיטונאי. הסוקרים אוספים קבלות אקראית מכל סיטונאי, קבלות מכל ליל המסחר (מתחילת ליל המסחר ועד סופו). בנוסף לתשאול הסיטונאים על מחירי הפירות והירקות, הנציגים אוספים את מחירי  הקבלות מתוך פנקסי הקבלות של הסיטונאים. המידע הנאסף מהקבלות משמש לבדיקה מתמדת של תקפות ואמינות המחירים המתקבלים בתשאול.

 

רשימת התוצרת הנסקרת הינה דינמית ומשתנה על פי התוצרת הנמצאת אצל הסיטונאי המתושאל וכן, על פי עונתיות התוצרת. רשימת הדגימה כוללת שני סוגי איכויות לתוצרת -  תוצרת מאיכות מובחרת ותוצרת באיכות סוג א'.

 

השלמת ערכים חסרים
1. במידה ויש קבלה בעבור אותו הפריט יושלם המחיר ע"פ נתוני הקבלה.
2. במידה ולא התבצע איסוף קבלה בעבור אותה התוצרת, המחיר יושלם על פי הערך הממוצע של טווח המחירים.
    א. ראשית תיבחן התצפית, או ממוצע שתי התצפיות, למול "טווח המחירים הסביר" (ראה פירוט בהמשך). באם התצפית נמצאת בטווח, הרי הדבר מעיד על תקינות המידע שנאסף ולכן הוא מפורסם.
    ב. במידה והמחיר או ממוצע המחירים הינו חורג מ"טווח המחירים הסביר", יחושב ממוצע בינו לבין ממוצעי היומיים הקודמים, כלומר, מהמחיר המפורסם הוא ממוצע שלושת הימים האחרונים. פרסום זה יוצג עם הערה. 

 

"טווח המחירים הסביר" 
טווח המחירים הסביר מחושב לכל תוצרת בנפרד. אופן החישוב הינו מבוסס על קריטריון של 2 סטיות התקן לעומת הממוצע של התצפיות של מספר הימים המינימלי עד שמגיעים ועוברים 18 תצפיות (עם מגבלה של 7 ימים). כלומר, אם ביומיים הקודמים קיימים כבר 18 תצפיות ויותר, מסתפקים בנתוני היומיים האלה. אחרת, מוסיפים נתוני יום קודם. במידה ובשלושת הימים הקודמים קיימים כבר 18 תצפיות ויותר, מסתפקים בנתוני שלושת הימים האלה, וכך הלאה.
כל זאת במטרה להסתפק במינימום הימים אחורה המספקים מידע לזיהוי המגמה במידת הצורך שינויי מחיר אמיתיים.
למול טווח המחירים הסביר נבדקות כל התצפיות, במידה והן נמצאו בטווח הן מאושרות ובמידה ולא הן מוגדרות כתצפיות חריגות אשר נבדקות באופן פרטני על ידי אחראי המשמרת. טווח זה משמש בנוסף כקריטריון לטיפול בתוצרת בעלת מספר קטן של תצפיות.  


כמות התצפיות
בממוצע נאספים כל לילה כ-600 מחירים שונים מכלל הסיטונאים. נתון זה משתנה על פי רמת שיתוף הפעולה של הסיטונאים ומגוון הפריטים הנמכרים בשוק באותו ליל המסחר. לכל תוצרת  נאספים כ-1-15 מחירים שונים על פי מידת שכיחותו בקרב הסיטונאים השונים ורמת שיתוף הפעולה שלהם.

 

שקלול הנתונים
המחיר המפורסם באתר ובאפליקציה, עבור כל תוצרת, הינו מחיר משוקלל המתבסס על הערכת ההיקף היחסי של מכירות על ידי הסיטונאים השונים, על פי הפירוט הבא:


1. נתוני היקף מכירות לכל סיטונאי, אשר התקבלו ממשרד החקלאות.
2. הערכה שהתקבלה מגורמים מוסמכים בהנהלת השוק הסיטוני.

 

נוסחת השקלול הינה דינמית ומשתנה בהתאם לתצפיות שהתקבלו באותו ליל מסחר. בעתיד נוסחה זו, תתעדכן הן עם מידע עדכני משני מקורות אלה והן עם מידע אחר שיהיה זמין באותה העת.

 

תיקוף הנתונים 
למערכת התשאול האוטומטית התווסף גם נדבך נוסף של תיקוף, על ידי סוקר יעודי המוצמד מדי רבעון במשך כל ליל המסחר לסיטונאי ורושם את המחירים והכמויות של כל העסקאות המבוצעות באותו ליל מסחר אצל הסיטונאי. הנתונים המתקבלים מנותחים ומושווים למחירים שאותו סיטונאי מסר לסוקר דיאלוג שביצע באותו לילה את הסקירה השגרתית.       

 

במידה ונתקלת במחיר חריג או בכל שאלה שהיא, ניתן לפנות בטלפון מס' 03-7659559 לחברת "דיאלוג ייעוץ ארגוני מחקר והדרכה" לגב' חגית יחזקאל או לגב' סימה אהרוני חזן.